Privacy

Invoering

"ÉLANCE" hierna genoemd als "Wij" of "Ons" is een luxe lifestyle merk en detailhandelaar. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ÉLANCE worden verwerkt en zijn verzameld van: bezoekers, klanten en zakelijke partners en dienstverleners .

Informatie die we verzamelen

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan (internationale) wetgeving.

De informatie die we verzamelen wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU AVG-wetgeving (en andere toepasselijke wetten) en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Contact informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u een klacht bij ons wilt indienen, kunt u ons een e-mail sturen naar: contact@lxury.eu of per post naar ÉLANCE, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

We verwerken bepaalde informatie van u die automatisch wordt verzameld of die u vrijwillig verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verwerken uw financiële gegevens ook om de betaling voor onze diensten te vergemakkelijken. Alle verzamelde informatie wordt strikt in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, zoals uw voornaam en achternaam.
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
 • Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
 • Betaalgegevens, zoals transactiehistorie, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
 • Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie.
 • Voorkeuren, zoals taalkeuze en e-mailvoorkeuren.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, cookies, logbestanden.
 • Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke producten het populairst zijn.
 • Interesses, zoals naar welke (soort) producten je het meest kijkt en op welke advertenties je klikt.

Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Het kan voorkomen dat u andere gegevens aan ons verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie van de klantenservice of bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen wij deze gegevens verwerken voor zover dat nodig is om uw verzoek of klacht in behandeling te nemen.

Waarom & gronden

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, afhankelijk van hoe u omgaat met onze website.

 • Wanneer u ÉLANCE-producten op onze website koopt, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld betalings- en contactgegevens nodig om de bestelling te verwerken.
 • Voldoen aan de wet: We kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw informatie ook om vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

Analyse van cookies

We gebruiken cookies op onze site waarmee we kunnen bijhouden wie er is ingelogd op ons systeem. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Delen

We delen uw informatie niet met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is om ons contract met u na te komen, om een ​​dienst te leveren waarvoor u specifieke en expliciete toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving .

Internationale partners

ÉLANCE heeft een aantal partners binnen/buiten de Economische Europese Zone. We zullen ervoor zorgen dat de informatie die wordt gedeeld een passend beschermingsniveau heeft. Wij zullen dit afdwingen via onze verwerkersovereenkomsten met hen. Voor een overzicht van alle persoonlijke informatie die met derden wordt gedeeld, kunt u contact opnemen met contact@lxury.eu .

Toestemming intrekken

U hebt het recht om uw toestemming voor een van onze diensten, zoals onze nieuwsbrieven of WhatsApp-groepschat, in te trekken. U kunt zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief of door de WhatsApp-groep te verlaten. Het is mogelijk dat we door het intrekken van uw toestemming niet langer de kerndiensten kunnen aanbieden waarvoor u zich heeft aangemeld. Bovendien kunt u zich afmelden door uw account te annuleren. Wij zullen uw account dan binnen vier weken wissen.

Rechten

Als iemand die onze diensten gebruikt, heb je een aantal rechten onder de AVG waarvan je op de hoogte moet zijn:

 • Het recht op verwijdering,
 • Het recht op correctie,
 • Het recht op inzage,
 • Het recht op dataportabiliteit.

Het inzagerecht houdt in dat je het recht hebt om in te zien welke gegevens we allemaal van je verwerken. Heeft u het gevoel dat de informatie die wij over u hebben onjuist is? Dan kunt u gebruik maken van uw recht op correctie, dit houdt in dat u het recht heeft om de gegevens die wij van u hebben te wijzigen. Ook heeft u het recht op verwijdering, wat inhoudt dat wij de gegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat wij deze gegevens nog wel bewaren maar dan geanonimiseerd, dit betekent dat de gegevens niet meer naar u te herleiden zijn, maar dat wij ze nog wel bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. Het kan zijn dat we in sommige gevallen ook wettelijk niet in staat zijn om deze gegevens te verwijderen, dit is een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over uitzonderingen op het recht op verwijdering (vergetelheid), bezoek de site https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ en zie paragraaf 3.

Beveiliging van privacy

Om gegevens tussen onze websites, onze applicaties en backends uit te wisselen, wordt de communicatie versleuteld met behulp van de SSL-codering (Secure Socket Layer). Wij beschermen de systemen en verwerking door een reeks technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten gegevensversleuteling, pseudonimisering en anonimisering, logische en fysieke toegangsbeperking en -controle, firewalls en herstelsystemen, en integriteitstesten. Onze medewerkers worden regelmatig getraind in het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

minderjarigen

We verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar. Als we merken dat een van onze gebruikers/bezoekers minderjarig is, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om hun informatie te verwijderen. Als u denkt dat we informatie over minderjarigen hebben verwerkt of nog steeds in ons bezit hebben, stuur ons dan een e-mail op contact@lxury.eu en we zullen deze zo snel mogelijk verwijderen

Bewaartermijnen

Wij zullen de gegevens nooit langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, dit kan voor verschillende soorten gegevens verschillend zijn. Voor meer informatie over de bewaartermijnen per gegevensproces kunt u ons een e-mail sturen via contact@lxury.eu .

Wijzigingen in de privacyverklaring

De ingangsdatum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. We zullen u op de hoogte stellen voordat een materiële wijziging van kracht wordt, zodat u de tijd heeft om de wijzigingen te bekijken. Elke wijziging wordt van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring plaatsen. Uw gebruik van de diensten na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacyverklaring accepteert.

Anderen

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Als u niet zeker weet welk agentschap dit is, raadpleeg dan:http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm