algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Dit zijn de algemene voorwaarden (“ Algemene Voorwaarden ”) van Élance. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst via de website van ÉLANCE.
 • Door het plaatsen van een bestelling gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u bekend te zijn met de inhoud daarvan.

Artikel 2: Contactgegevens LXURY

Naam: Élance
Statutaire zetel: ÉLANCE, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland
Afleveradres voor het retourneren van producten: ÉLANCE, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland
E-mailadres: contact@lxury.eu
KvK-nummer: #62557327
Btw-registratienummer: NL221290783B01

Artikel 3: Overeenkomst, Prijs & Betaling

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer u een bestelling plaatst via de website en ÉLANCE u een bevestiging van uw bestelling per e-mail heeft gestuurd.
 2. ELANCE. Behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:
 • De door u ingevoerde gegevens niet correct of volledig zijn en ÉLANCE twijfelt aan de juistheid van deze gegevens;
 • U heeft een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
 • Je hebt de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en/of je hebt een eerdere bestelling niet opgehaald;
 • Het door u opgegeven afleveradres is in een land waar ÉLANCE niet levert.
 • ÉLANCE zal u zo snel mogelijk informeren als zij uw bestelling niet accepteert.
 • De prijs die op de website wordt aangegeven op het moment van betaling is een totaalprijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.
 • Om uw bestelling te betalen, kunt u een van de door ÉLANCE aangeboden betalingsmogelijkheden kiezen.
 • Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn uitdrukkelijk niet verrekend in de in lid 2 van dit artikel genoemde totaalprijs. Eventuele meerkosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
 • ÉLANCE kan niet aan een aanbieding op haar website worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongebruikelijk lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met ÉLANCE als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

Artikel 4: Levering

 1. ÉLANCE zal haar uiterste best doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van aankoop. De op de website van ÉLANCE vermelde leveringsdata zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij ÉLANCE bekende omstandigheden en kunnen door externe factoren, zoals de gekozen wijze van betaling, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leveringsdata kunnen ook worden gewijzigd als u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om ÉLANCE in staat te stellen uw bestelling op tijd te leveren. Indien u niet meewerkt zoals beschreven in dit artikel 4 lid 2, behoudt ÉLANCE zich het recht voor om de producten niet te leveren.
 3. Je bestelling wordt geleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat je hebt aangegeven op de website van ÉLANCE.
 4. Het eigendom van de bestelde producten gaat op u over op het moment dat ÉLANCE uw betaling voor de door u bestelde producten heeft ontvangen.
 5. ÉLANCE zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat te leveren. In het geval dat de geleverde producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Artikel 5: Getrouwe reproductie & levensduur

 1. ÉLANCE zal haar uiterste best doen om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Indien u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website – op het moment van bestelling van het product – kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. In artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De levensduur van de producten die door ÉLANCE op haar website worden aangeboden, is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en de hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de instructies en wasvoorschriften in acht te nemen.

Artikel 6: Bedenktijd & Herroepingsrecht

 1. Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dat op alle mogelijke manieren doen. Voor uw gemak kunt u inloggen om uw retour aan te melden. Retourneer het/de artikel(en) zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag nadat je gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht. Het betreffende product of de betreffende producten kunnen worden opgestuurd naar het in artikel 2 genoemde adres voor het retourneren van producten.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen worden geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zich bevonden bij ontvangst; de artikelen mogen niet beschadigd, vervuild, gewassen, gewijzigd of gedragen zijn (behalve om het artikel te passen) en eventuele labels of kaartjes moeten intact zijn.
 3. Indien een product in aanmerking komt voor restitutie, zal ÉLANCE het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door u gebruikte bankrekeningnummer.
 4. Je krijgt het totaal betaalde bedrag (inclusief de standaard verzendkosten) teruggestort. Als u een andere verzendmethode heeft gekozen (bijvoorbeeld UPS Saver) dan de standaard verzendmethode, komen de eventuele extra kosten voor deze andere verzendmethode niet in aanmerking voor restitutie. Als je één of meerdere artikelen uit je eerste bestelling retourneert en de totale waarde van de overige artikelen onder de drempel van € 100 komt, brengen wij wederzijdse verzendkosten bij je in rekening. We doen dit door de aankoopprijs van het artikel/de artikelen die u heeft geretourneerd, minus de verzendkosten naar uw land terug te betalen. De verzending van je retour is gratis. Uw terugbetaling wordt uitgevoerd via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.
 5. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de retour-/ruilvereisten.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten overeenkomsten:
 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 7: Privacy

 1. ÉLANCE gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om het bestel- en leveringsproces probleemloos te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 9: Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen ÉLANCE en u gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil niet in der minne kan worden geschikt.

Artikel 10: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. ÉLANCE kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn pas van kracht indien de gewijzigde versie op de website van ÉLANCE is gepubliceerd. Wij verwachten dat u bij de aankoop van producten op de website de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

Artikel 11: Cadeaukaart

Fysieke cadeaubonnen kunnen worden gekocht en ingewisseld.

Artikel 12: Overige informatie

CADEAUBONNEN INWISSELEN

Na het invoeren van je cadeaukaart tijdens het afrekenen, wordt het saldo in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling. Als het totaal van uw bestelling hoger is dan het saldo van uw cadeaukaart, kunt u het resterende bedrag van uw bestelling betalen met elke andere geaccepteerde betaalmethode. Het resterende saldo op de cadeaukaart kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen.

VERLOPEN

ÉLANCE-cadeaubonnen verlopen één jaar na de datum waarop de cadeaukaart is gekocht. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

GEEFT TERUG

Als je een bestelling retourneert die met een cadeaukaart is betaald, wordt de terugbetaling toegepast op de cadeaukaart. Neem contact op met onze klantenservice als je de cadeaubon niet meer hebt.

PROMOTIES

Promotionele aanbiedingen of kortingen zijn niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.

VERLOREN OF GESTOLEN CADEAUBONNEN

Behandel uw cadeaubon zoals u contant zou doen. Verloren of gestolen cadeaubonnen kunnen niet worden vervangen.